ปล่อยปลาสร้างทานบารมี ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น.
…………………………………………………………..
:: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และสาธุชน ถวายผ้าไตรจีวรพระพุทธเทวราชปฏิมากร เป็นพุทธบูชา ที่พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร และอธิษฐานปล่อยปลา สร้างทานบารมี ที่ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชร ทุกวันที ๕ ของเดือน