พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
……………………………………………………….
พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ พร้อมคณะสงฆ์

พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ประธานในพิธี พร้อมข้าราชการกรมดุริยางค์ทหารบก

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เทวราชธรรมศาลาชั้น ๒ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร