๒๓ ก.ค. ๖๐ :: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และสาธุชน ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระศรีศาสนโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร