เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
…………………………………………………..

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ๒๓ หน่วยงาน และพุทธศาสนิกชน

สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา และฟังพระธรรมเทศนา โดย พระศรีศาสนโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ณ เทวราชธรรมศาลาชั้น ๒ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร