พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
……………………………………………………….

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ พร้อมคณะสงฆ์

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เทวราชธรรมศาลาชั้น ๒ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร