เจริญพระพุทธมนต์บทเมตตาพรหมวิหารภาวนา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.
……………………………………………………………
:: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ นำพระภิกษุสามเณร และสาธุชน เจริญพระพุทธมนต์บทเมตตาพรหมวิหารภาวนา บทมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร