โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
…………………………………………………..
:: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ โอวาทให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ กองกำกับการอารักขา ๒ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดเทวราชกุญชร เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล