ติดต่อเรา


เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

พระอุโบสถเปิดทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.

โทรศัพท์ : 0-2281-2430

Email : watdevaraj@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/watdevaraj

LINE Official : @watdevaraj

การเดินทาง

โดยรถยนต์

ลงจากทางด่วนยมราช ตรงเข้าถนนพิษณุโลก เมื่อเข้าสู่ถนนพิษณุโลก สามารถไปได้ 3 เส้นทางคือ
  1. จากถนนพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวาที่สี่แยกพาณิชยการ เข้าถนนพระราม 5 ให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ตรงไปยังวัดเทวราชกุญชร
  2. จากถนนพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวาที่แยกมิสกวัน เข้าถนนราชดำเนิน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ตรงไปยังวัดเทวราชกุญชร
  3. จากถนนพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวาที่แยกวังแดง เข้าถนนราชสีมา ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ตรงไปยังวัดเทวราชกุญชร

รถประจำทาง

รถประจำทางที่ผ่าน 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65 ปอ.5, ปอ.6, ปอ.16, ปอ.49

ทางเรือ

ขึ้นเรือที่ท่าน้ำเทเวศร์ วัดเทวราชกุญชรจะอยู่ซ้ายมือ
Artboard 3

ติดต่อเรา